@import((rwml-menu))
Essene Trial 22Conc. Essene 22Essene Trial 22
List Essene 22Lijst Essene 22Liste Essene 22
HomeAccueilHome
CalendarCalendrierKalender
RegistInscriptInschr
ResultsRésultResult
DiversDivers
NewsNouveauxNieuws
NewsNouveauxNieuws
About usA propos de nousOver ons
Membershipmembre FSBLid FSB
ArticlesStatusStatuten
Favorite LinksFavoriete linksLiens favoris
Floreffe Trial 22Floreffe Trial 22Conc Floreffe 22
List Flor 22Liste Flor 22Lijst Flor 22
Westhoek Trial 22Conc. Westhoek 22Westhoek Trial 22
List Westhoek 22Liste Westhoek 22List Westhoek 22
De Dender trial 2022Concours De Dender 2022De Dender trial 2022
List De Dender 2022Liste De Dender 2022Lijst De Dender 2022
Stacks Image 41

Welcome on the FSB (Federation Sheepdog handlers Belgium) site. You will find on this website info concerning our activities like sheepdog trials but also publication of the results of the trials. We keep you informed through the News tab in the menu. Welkom op de website van de FSB (Federatie schapendrijven België). Je vindt op deze site informatie rond onze activiteiten en meer in het bijzonder rond de wedstrijden schapendrijven. Bijkomende en recente informatie wordt verspreid via onze Nieuws Blog.Bienvenue sur le site de la FSB (Fédération Belge de conduite sur troupeau). Vous trouverez sur le site une multitude d'informations sur nos activités telles que le calendrier mais également les concours que nous organisons ainsi que les résultats obtenus. Nous vous tenons également informé des dernières nouvelles à travers notre blog (Nouveaux).

Nieuw in de Blog
Dendertrial 2022
De Dendertrial 2022 24 - 25 Sep Kwalificatie wedstrijd WK 2023 en Pré-kwalificatie wedstrijd EK 2023 Organisatie van VZW Schapendrijvers Denderstreek Locatie:WinnepenninckxstraatLeerbeekJury:
Nieuws van de Continental 2022
We kregen volgende informatie van de CCSC met betrekking tot de Continental 2022: " Hallo iedereen- het programma voor het Continental van 2022 staat nu online op onze website onder 'Continental',
Startlijsten Westhoektrial 2022 13-14Aug
Hierbij vind je de startlijsten voor de Westhoektrial 2022 Klasse 3 en Klasse1_2 ">
Bovy trial info Sep 2022
Bovy 2022, Kwalificatiewedstrijd World 2023 en Prekwal trial continental 2023 Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. Jury: Alma Schepers, Cours director: Bart Kenis Trialveld: hoefsmid
Info Wedstrijd Bokrijk Belgisch Kampioenschap Kl2 2022 (17-18 Sep)
Hierbij vind je de informatie rond de Bokrijk Trial 2022 Belgisch Kampioenschap schapendrijven klasse 2 Zaterdag 17 september en zondag 18 september 2022 Van 10u tot 18u Openluchtmuseum
Gelezen in ISDS magazine
Hierbij een uittreksel van ISDS magazine met lovende woorden van de voorzitter ISDS na zijn bezoek tijdens het finale weekend in Oudsbergen (einde mei 2022). Dit delen we met enige trots. Artikel
Website Continental 2022 (Fr)
Je vindt de informatie rond de Continenatl 2022 in Frankrijk terug op hun website: https://continental-lapree2022...
Binderveld wedstrijd wordt geannuleerd
Heb net het volgend bericht ontvangen van de WSL met betrekking tot de Binderveld trial: " Met spijt in ons hart hebben we een beslissing moeten nemen en moeten we jullie meedelen dat we onze
Westhoektrial 2022 Info
Open trial klasse 3 op zaterdag 13 augustus 2022. en klasse 1-2 op zondag 14 augustus 2022. Terrein: Pereboom 6 , 8647 Reninge. Jury : Guy Vancutsem. Schapen: eigen kudde skuddeschapen.
Lidmaatschap ISDS 2022
Vandaag met de post gekregen: Op de begeleidende omslag staat je ISDS nummer onder MemNo. Lidmaatschap nummer bestaat uit 6 cijfers, best ergens noteren. Het schild kan je gebruiken om te bewijzen
Video Floreffe reportage
Hierbij een video opgenomen tijdens de trial van Floreffe Video FB Watch
Resultaten Floreffe 2022 (11 - 12 Jun 2022)
Kwalificatie voor de World 2023 en Pre-Kwalificatie voor Europese 2023 te Floreffe Proficiat aan de winnaars :) 1. Chris Caerts met Luca 2. Marcel Peeters met Ghlen 3. Chris Caerts met Glen 
Info Binderveld trial 2022 16-17 Jul Kl 1 en 2
Open trial Binderveld klasse 1 en 2 Zaterdag 16 juli: klasse 1 Zondag 17 juli: klasse 2 Klein Romestraat 52, 3850 Nieuwerkerken ( Binderveld ) Zaterdag klasse 1, zondag klasse 2,
Floreffe 2022 Eerste kwal wedstrijd World 2023 en prekwal wedstrijd Conti 2023 (11-12 jun)
Adres : rue de Robersart (tegenover N°121) 5150 Floreffe TIP: wanneer je Rue Euriette, 5150 Floreffe in je GPS instelt kom je vlakbij het wedstrijd veld uit. Jury: Jean-Remi LESURQUES
Floreffe Startlijst
Hierbij de startlijst Startlijst Floreffe v2b (updated 7-Jun-2022)
Resultaten Belg Kampioenschap Klasse 1 Essene 2022
Je vindt de uitslagen van de wedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap Klasse 1 terug in Resultaten
video limburg tv reportage finale weekend oudsbergen
Hierbij de video weergave over het finale weekend voor de selectie Continental 2022 van een reportage Limburg TV: https://www.tvl.be/nieuws/belg...
Startlijst ESSENE 22 trial
Hierbij de startlijst van de Essene trial 2022 startlijstessenetrial2022.pdf
Uitslagen Kwalificatie Continental en Belgisch kampioen 2022-2023
De resultaten van het finale weekend in Oudsbergen zijn te vinden onder Resultaten finale EK22 
Startlijst Finale Conti en BK 29 mei Briefing is om 8 uur
Hierbij de startlijst van 29 mei . De briefing dus om 8 uur i.p.v.  8.30 uur. Download startlijst Startlijst
Nouvelles dans le Blog
concours De Dender 2022 Info
Concours De Dender 2022 24 - 25 Sep Concours qualification  World 2023 et concours peé-qualif CE 2023 Organisation de la ASBL Schapendrijvers Denderstreek
Nouvelles concernant le Continental 2022
Nous avons reçu les informations suivantes de la CSCC: "Bonjour à tous - le programme du Continental 2022 est maintenant en ligne sur notre site web sous 'Continental', Programme.  Toutes les
Listes de départ concours Westhoek du 13 et 14 Août
Veuillez trouver ci joint les listes de départ de la  Classe 3 et de la  Classe 1 et 2 ">
Bovy 2022 (Sep 2022) Info
Bovy 2022, Concours de qualification pour le mondial 2023 et concours de Pre-qualification continental 2023 Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Jury : Alma Schepers,Directeur de course
Concours Bokrijk 2022 Champ. Belge Classe 2 (17-18 Sep)
Vous trouverez ci-joint des informations sur le concours de Bokrijk 2022. Championnat belge classe 2 2022 Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022 De 10h à 18h Musée en plein air
Article magazine ISDS avec mention visite président ISDS
Veuillez trouver l'article du magazine ISDS où le président de l'ISDS nous félicite cordiallement suite à sa visite comme juge durant le weekend de la finale pour le Continental 2022 à Oudsbergen
Website Continental Vendée (Fr)
Vous trouverez les infos concernant le Continental 2022 (Fr) sur leur site web https://continental-lapree2022...
Concours Binderveld est annulé
Je viens de recevoir le message suivant de la WSL concernant le concours de Binderveld : " C'est avec regret que nous avons dû prendre une décision et que nous devons vous informer que nous allons
Concours du Westhoek 2022
Concours Open classe 3 le samedi 13 août 2022. et classe 1-2 le dimanche 14 août 2022. Terrain: Pereboom 6 , 8647 Reninge. Jury : Guy Vancutsem. Moutons: propre troupeau de Skudde.
Membre ISDS
Reçu aujourdhui par la poste: Vous trouverez sur l'enveloppe mentionnant votre addresse également votre numéro de membre ISDS après la mention MemNo:. Il s'agit d'un nombre avec 6
Vidéo Floreffe
a video reportage durant le concours de Floreffe Video FB Watch
Résultats Floreffe 2022 (11-12 juin)
Qualificatif du Monde 2023 Pré-qualificatif coupe d'Europe 2023 de Floreffe. Félicitations aux vainqueurs :) 1. Chris Caerts avec Luca 2. Marcel Peeters avec Ghlen 3. Chris Caerts avec
Info concours Binderveld Cl 1 / Cl 2 16-17 Jul 2022
Concours Open Binderveld Classe 1 et 2 Samedi 16 juillet: classe 1 Dimanche 17 juillet: classe 2 Klein Romestraat 52, 3850 Nieuwerkerken ( Binderveld ) Samedi classe 1, dimanche
Concours Floreffe (Qualif World 2023 - Pré-qualif Conti 2023)
Adresse : rue de Robersart (face au N°121) 5150 Floreffe TIP: en introduisant  Rue Euriette, 5150 Floreffe dans vore GPS, il vous mènera tout près du terrain du concours
Liste de départ Floreffe
Voici la liste de départ Lise départ Floreffe v2b (updated 7-Jun-2022)
Résultats Essene 2022 Cl 1 (et 2/2+)
Vous trouverez les résultats du Championnat Belge Classe 1 et les résultats pour Essene 22 en classe 2 et 2+ sous: Resultats
Résultat concours Oudsbergen 2022
Vous trouverez les résultats de la finale de Oudsbergen sous: Résultat finale CE22 
Liste de départ Concours Essene 2022
Veuillez trouver la liste de départ du concours Essene 2022 ci dessous Liste de départ
Liste de départ 29mai 2022 BRIEFING a lieu à 8 heures au lieu de 8.30 Hr !!
voici la liste de départ du 29 mai. Le briefing a lieu à 8 heures au lieu d'à 8.30 heures. Download de la liste de départ:  Startlijst
Résultats online 27 mai 2022
Accès via url http://www.schapendrijven.be/S... ou via menu online sur http://fsb.schapendrijven.be . Les résultats d'un run seront repris après finalisation
News in the Blog
De Dender Trial 2022 Info
De Dendertrial 2022 24 - 25 Sep Qualification Trial World 2023 and Pre-qualification trial EC 2023 Organisation VZW Schapendrijvers Denderstreek Location:WinnepenninckxstraatLeerbeekJury:
Continental 2022 news
We got the following info concerning the Continental 2022  "Hello everybody- the programme for the 2022 Continental is now online on our website under 'Continental', Programme. All the
Starting list Westhoek trial 2022 (13-14 Aug)
Please find starling lists for the Westhoektrial 2022 Classe 3 en Class 1 and 2 ">
Bovy 2022 Prequal Conti and Qual World 2023 Info
Bovy 2022, World qualifying trial 2023 and Prekwal trial continental 2023 Saturday 10 and Sunday 11 September 2022. Jury: Alma Schepers, Cours director: Bart Kenis Trial field: farrier Ceelen,
Info Bokrijk Trial 2022 Belgian Championship Class 2 (17-18 Sep)
Herewith you find the information about the Bokrijk Trial 2022 Belgian Championship sheep herding class 2 Saturday 17 September and Sunday 18 September 2022 From 10h till 18h Open-Air Museum
Article ISDS News - Chairman ISDS happy with visit
Please find a copy of the article from the chairman ISDS. He was charmed during his last visit as international jury during the weekend for selection of the Continental team 2022 in Oudsbergen (end
Info website Continental 2022 (Fr)
You will find all info concerning the Continental 2022 in France on their website: https://continental-lapree2022...
Binderveld trial is cancelled
Just received the following message from the WSL regarding the Binderveld trial: " With regret in our hearts we have had to make a decision and have to inform you that we are going to cancel our
Open trial Westhoek 2022
Open trial class 3 on Saturday 13 aug 2022. and open trial class 1-2 on Sunday 14 aug 2022. Terrain: Pereboom 6 , 8647 Reninge. Jury : Guy Vancutsem. Sheep: own flock Skudde.
Member ISDS 2022
received today with regular mail: You will find on the enveloppe your membership number. It is mentionned above your address with mention MemNo: and is a number with 6 figures. The badge can
A video made during trial of Floreffe 2022
a video made during the trial of Floreffe Video FB Watch
Results Floreffe 22 trial (11 - 12 June)
Qualification for World 2023 Pre-qualification for Continental Europe 2023 from Floreffe. Congratulation to the winners :) 1. Chris Caerts with Luca 2. Marcel Peeters with Ghlen 3.
Info Binderveld trial 16-17 Jul 2022 Cl1 and 2
Open Binderveld trial Class 1 and 2 Saturday 16 July: class 1 Sunday 17 July: class 2 Klein Romestraat 52, 3850 Nieuwerkerken ( Binderveld ) Saturday class 1, Sunday class 2, Two
Floreffe trial (Qualif World 2023 - Pre-qualif Conti 2023)
Address : rue de Robersart (opposite N°121) 5150 Floreffe TIP: Introducing Rue Euriette, 5150 Floreffe instead in your GPS will bring you short to the competition field.  Judge
Floreffe starting list
Please find starting list Floreffe Startlist Floreffe v2b (updated 7-Jun-2022)
Results Belgian championship 2022 Class 1 and Essene trial results Cl2/2+.
you will find the results of the Belgian Championship in Essene for Class 1 by pressing following link. Results of Class 2 and Class 2+ are also mentioned. Results
Results final selection Continental 2022 Oudsbergen
You can find the results of the final at Oudsbergen on 27-29 May with the link Resultats final EC22 
Start list ESSENE 22 trial
Please find the start list for the Essene trial 2022 Startlist
Start list final 29 may. Briefing is at 8Hr !!
Please find the startlist for 29 may Download startlist  Startlijst
online results final 27 May 2022
online results are published via url http://www.schapendrijven.be/S... or via menu online on http://fsb.schapendrijven.be . Results after finalisation of a run will be published