@import((rwml-menu))
Essene Trial 22Conc. Essene 22Essene Trial 22
List Essene 22Lijst Essene 22Liste Essene 22
HomeAccueilHome
CalendarCalendrierKalender
RegistInscriptInschr
ResultsRésultResult
DiversDivers
NewsNouveauxNieuws
NewsNouveauxNieuws
About usA propos de nousOver ons
Membershipmembre FSBLid FSB
ArticlesStatusStatuten
Favorite LinksFavoriete linksLiens favoris
Floreffe Trial 22Floreffe Trial 22Conc Floreffe 22
List Flor 22Liste Flor 22Lijst Flor 22
Westhoek Trial 22Conc. Westhoek 22Westhoek Trial 22
List Westhoek 22Liste Westhoek 22List Westhoek 22
De Dender trial 2022Concours De Dender 2022De Dender trial 2022
List De Dender 2022Liste De Dender 2022Lijst De Dender 2022
Lijst Limb Cup Bovy 22Liste Limb Cup Bovy 22List Limb Cup Bovy 22
Limb Cup Bovy 22Limb Cup Bovy 22Limb Cup Bovy 22
Limb Cup Dugard. 22Coupe Limb Dugard. 22Limb Cup Dugard. 22
List Limb Cup Duga 22Liste Coupe Limb Duga 22Lijst Limb Cup Duga 22
Limb Cup WSL 22Coupe Limb WSL 22Limb Cup WSL 22
List Limb Cup WSL 22Liste Coupe Limb WSL 22Lijst Limb Cup WSL 22
Limb Cup Croim. 22Limb Cup Croim. 22Coupe Limb. Croim. 22
List Limb Cup Croim. 22List Limb Cup Croim. 22Liste Coupe Limb Croim. 22
List Autumn trial 22Lijst Herfst Trial 22Liste Conc. Automne 22
Autumn Trial 22Conc. Automne 22Herfst Trial 22
De Dender 22 TrialConcours De Dender 22De Dender 22 trial
List BLC 22 trialListe Conc. BLC 22Lijst BLC 22 trial
BLC Qual 22BLC Qual 22BLC Kwalif 22
Kerst PreQual 22PreQual de Noël 22Christmas PreQual 22
List Christmas 22_PQualListe PQual Noël 22Lijst Kerst PreKw 22
Christmas 22 Cl2Noel 22 Cl2Kerst 22 Kl2
List Chrismas Cl2Liste Noel Cl2Lijst Kerst Kl2
May1_PreQual23Mai1_PreQual23Mei1_PreKwal23
Belg Champ 2024 Sel Conti Belg.Kampioen 2024 Sel ContiChamp.Belge 2024 Sel Conti
Lijst Belg Kamp 2024 Sel ContiListe Champ Belg 2024 Sel ContiList Belg Champ 2024 Sel Conti
Lijst Belg Kamp 2024 and final Sel ContiListe Champ Bel 2024 et Sel Conti finaleList Belg Champ 2024 and final Sel Conti
Lijst BBQ 2024 Belg Kamp Liste BBQ 2024 Champ BelgeBBQ List 2024 Belg Champ
Floreffe 24 Cl3 PQual OpenFloreffe 24 Cl3 PQual OpenFloreffe 24 Kl3 PQual Open
Spring 24 Kl3 PQual OpenSpring 24 Kl3 PQual OpenSpring 24 Kl3 PQual Open
Final 2024 Cl3 BC Conti24Finale 2024 Cl3 CB Conti24Finale 2024 Kl3 BK Conti24
English
logo

Informatie over de FSB

Doelstellingen

De Federatie Schapendrijven België wil alle handlers en handler-groeperingen in België verenigen om zo een gemeenschappelijk, nationaal draagvlak te creëren met als doel:

 • Het promoten van het schapendrijven als landelijke activiteit
 • Het verbeteren van de communicatie en informatiestroom tussen handlers onderling en tussen handlers en organisatoren van schapendrijvers-activiteiten
 • Het creëren van een democratisch forum waar alle handlers inspraak krijgen in de organisatorische aspecten van hun activiteiten
 • Het verhogen van het aantal en de kwaliteit van de trials in België
 • Het verhogen van het handling-niveau in België
 • Het ontwikkelen van een algemeen aanvaard reglement dat de correcte vaardigheden in hond en handler beloont
 • De continuïteit in de sport bevorderen via promotie van alle wedstrijdklassen
 • Het ondersteunen van wedstrijdorganisatoren via een degelijk promotie- en informatiekanaal
 • Te garanderen dat alle honden, met welke papieren dan ook, kunnen deelnemen aan de activiteiten
 • Als organisatie, een legale, juridische vertegenwoordiging te zijn van deze landelijke sport naar hogere autoriteiten toe.

 • Stacks Image 84
  Stacks Image 73
  Stacks Image 75
  Stacks Image 96
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Els Holvoetholvoet_els@hotmail.com
  Els Lyphoute.lyphout@telenet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joan Hugelierjohan.hugelier@telenet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Nathalie de Spadespanathalie@gmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be
  Vertegenwoordiging handlersvertegenwoordigers.handlers@gmail.com  Hoe en waarom lid worden van de FSB?

  Door lid te worden van de Federatie Schapendrijven België steunt u ons in onze doelstellingen en geeft u de FSB een breder draagvlak.

  Wij zorgen dat:

 • u correct geinformeerd bent over alle activiteiten en hun resultaten
 • de wedstrijden vlotter verlopen en een kwaliteitslabel krijgen
 • u op een democratische manier inspraak krijgt in het verloop van de sport
 • uw honden, met welke papieren dan ook, mogen meedoen
 • u korting krijgt op alle FSB activiteiten
 • u volwaardig lid bent van de ISDS

  FSB-leden die aan een trial deelnemen zijn ook automatisch verzekerd tegen derden.

  Trial-organisatoren kunnen zich verzekeren, mits bijdrage, binnen de polis van de FSB (kopie beschikbaar). Hiervoor moet een overeenkomst opgemaakt worden. Opname in de FSB trialkalender houdt NIET automatisch in dat de organisatie verzekerd is door de FSB.  Uw lidmaatschap kan u op volgende manier verkrijgen:  U kan zich on-line inschrijven door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden.

  Formulier lidmaatschap De Raad van Bestuur zal u na goedkeuring van uw lidmaatschap met een email vragen om uw lidgeld te betalen.

  U ontvangt een lidkaart FSB/ISDS.

  Het lidmaatschap voor 2024 bedraagt 55 Euro (rekeningnummer FSB: (IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) en houdt ook in dat u volwaardig lid bent van de ISDS met alle mogelijkheden voor honden- en puppieregistratie.

  Voor een jaar ISDS News betaalt u in 2024 47 Euro.

  Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar.

  Bent u jonger dan 18 jaar, dan bedraagt het lidmaatschap 25 Euro.

  Een administratieve kost van 10 Euro wordt aangerekend voor inschrijvingen na de deadline van 10 januari 2024.

 • information about the FSB

  Objectives


  The Belgian federation of Sheepdog Handlers wants to group all Belgian handlers and handler groups in order to create a common national group that aims to:

 • Promote sheepdog herding as National sport
 • Impove the communication and information stream between handlers and between handlers and the organisaiton behind trials and clinics
 • Create a democratic forum where all handlers can participate in the organisation details of their events
 • Increase the number and quality of the Belgian trials
 • Increase the expertise level of the handlers
 • Develop a general accepted charter that rewards a correct behavior of handler and sheepdog
 • Support, promote and inform about the organisation of trials within an effective communication channel
 • Guarantee that all dogs can participate to the events, independently of their certification papers
 • Be recognised as organisation to be a legal representation of this national sport towards higher authorities


  The Board

 • Stacks Image 25
  Stacks Image 46
  Stacks Image 90
  Stacks Image 50
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Els Holvoetholvoet_els@hotmail.com
  Els Lyphoutmailto:e.lyphout@telenet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joan Hugelierjohan.hugelier@telenet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Nathalie de Spadespanathalie@gmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be
  Vertegenwoordigng handlersvertegenwoordigers.handlers@gmail.com


  How to become a member of the FSB and what are the benefits?  You will contribute by your support to the achievement of our objectives and will reinforce our mandate by becoming a member.
  We will take care of :
 • getting you informed avout all activities and their results
 • trials from good quality executed in the right spirit
 • giving you a democratic contribution in the execution of our sport
 • giving the opportunity to participate to your dogs independetlly of their certification
 • giving you a discount on the participation fee on the FSB events
 • giving you full membership of the ISDS (International Sheepdog Society)

  Members of the FSB that participate in a trial are implicetey and automaticaly insured for damage to tier


  Organizers of a trial can also insure themselves through the insurance policy of the FSB for a small amount ( a copy is available).

  A contract will be established to officilaize this possibility. A trial mentionned in the calendar of the FSB is not implicitely or automaticaly insured through the insurance policy of the FSB.  You can submit your candidature for becoming a member in the following ways:  You can register though the website on line. Form membership You will get an invitation by email to pay your member fee.

  The member fee for 2024 is 55 Euros (account number FSB: IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) A membership of ISDS is included and gives you the oportunity to register dogs or puppies to ISDS.

  A subscription to the magazine ISDS News costs 47 Euros.

  Your membership fee is reduced to 25 Euros if you are less than 25 years old.

  An administartive cost of 10 Euro will be charged for registrations later than 10 January 2024.

 • Information à propos de la FBCT

  Objectifs


  La fédération vise à regrouper tous les handlers (conducteurs) et associations de handlers (conducteurs) belges afin de créer une plateforme nationale qui:

 • Promeut la conduite sur troupeau comme activité sportive nationale.
 • Améliore la communication et l'information entre conducteurs mais également entre membres et organisations qui organisent des événements sportifs.
 • Crée un forum démocratique où tous les conducteurs contribuent dans les aspects organisationnels de leurs activités.
 • Augmente et améliore la quantité et qualité des concours en Belgique.
 • Développe un règlement qui récompense la qualité du travail du handler et du chien.
 • Promeut la continuité de la discipline sportive par un support de toutes les classes de concours.
 • Supporte les organisateurs de concours par un canal performant de promotion et d'information.
 • Garantit que tous les chiens, indépendamment de leur certification, puissent participer aux concours.
 • Agit comme représentant de ce sport national vis à vis des autorités en tant qu'organisation légale et juridique.


  Comité d'administration • Stacks Image 88
  Stacks Image 38
  Stacks Image 86
  Stacks Image 34
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Els Holvoetholvoet_els@hotmail.com
  Els Lyphoutmailto:e.lyphout@telenet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joan Hugelierjohan.hugelier@telenet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Nathalie de Spadespanathalie@gmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be
  Représentation des conducteursvertegenwoordigers.handlers@gmail.com


  Comment devenir membre de la Fédération et quels en sont les avantages?  Vous supporterez d'une manière effective nos objectifs et renforcerez notre mandat en devenant membre de la FSB.
  Nous veillerons à ce que :
 • vous soyez informé correctement de toutes les activités et de leurs résultats
 • les concours se déroulent bien et soient d'une bonne qualité
 • vous recevriez un droit démocratique à la parole dans l'exécution de notre sport
 • vos chiens puissent participer, indépendamment de leur certification
 • vous recevriez une réduction de la cotisation sur toutes les activités de la FSB
 • vous soyez un membre à part entière de l'ISDS (International Sheepdog Society)

  Les membres de la FSB qui participent à un concours sont implicitemment et automatiquement assuré contre dommage aux tiers


  Les organisateurs de concours peuvent s'assurer, moyennant une cotisation, à travers la police d'assurance de la FBCT (copie disponible).

  Un contrat peut être établi à cette fin. Un enregistrement d'un concours dans le calendrier de la FBCT n'implique PAS que l'organisation est automatiquement assurée par la FBCT.  Vous pouvez poser votre candidature pour devenir membre de la façon suivante:  Vous pouvez vous inscrire "on line" en remplissant le formulaire suivant. Formulaire membre Vous recevrez après accord du conseil d'administration un email avec une invitation pour le versement de votre cotisation.

  La cotisation de 2024 s'élève à 55 Euros (numéro de compte de la FSB: IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) Elle inclut l’adhésion à l’ISDS et vous permet de profiter de toutes les possibilités d'enregistrement de chiens et de chiots

  L'abonnement d'un an au magazine ISDS News s'élève à 47 Euros.

  Votre cotisation est réduite à 25 Euros si vous êtes un jeune de moins de 25 ans.

  Une charge administrative de 10 Euros sera prix en compte pour les adhésion tardive (date fermeture inscription 10 Jan 2024).