@import((rwml-menu))
Essene Trial 22Conc. Essene 22Essene Trial 22
List Essene 22Lijst Essene 22Liste Essene 22
HomeAccueilHome
CalendarCalendrierKalender
RegistInscriptInschr
ResultsRésultResult
DiversDivers
NewsNouveauxNieuws
NewsNouveauxNieuws
About usA propos de nousOver ons
Membershipmembre FSBLid FSB
ArticlesStatusStatuten
Favorite LinksFavoriete linksLiens favoris
Floreffe Trial 22Floreffe Trial 22Conc Floreffe 22
List Flor 22Liste Flor 22Lijst Flor 22
Westhoek Trial 22Conc. Westhoek 22Westhoek Trial 22
List Westhoek 22Liste Westhoek 22List Westhoek 22
De Dender trial 2022Concours De Dender 2022De Dender trial 2022
List De Dender 2022Liste De Dender 2022Lijst De Dender 2022
Lijst Limb Cup Bovy 22Liste Limb Cup Bovy 22List Limb Cup Bovy 22
Limb Cup Bovy 22Limb Cup Bovy 22Limb Cup Bovy 22
Limb Cup Dugard. 22Coupe Limb Dugard. 22Limb Cup Dugard. 22
List Limb Cup Duga 22Liste Coupe Limb Duga 22Lijst Limb Cup Duga 22
Limb Cup WSL 22Coupe Limb WSL 22Limb Cup WSL 22
List Limb Cup WSL 22Liste Coupe Limb WSL 22Lijst Limb Cup WSL 22
Limb Cup Croim. 22Limb Cup Croim. 22Coupe Limb. Croim. 22
List Limb Cup Croim. 22List Limb Cup Croim. 22Liste Coupe Limb Croim. 22
List Autumn trial 22Lijst Herfst Trial 22Liste Conc. Automne 22
Autumn Trial 22Conc. Automne 22Herfst Trial 22
De Dender 22 TrialConcours De Dender 22De Dender 22 trial
List BLC 22 trialListe Conc. BLC 22Lijst BLC 22 trial
BLC Qual 22BLC Qual 22BLC Kwalif 22
Kerst PreQual 22PreQual de Noël 22Christmas PreQual 22
List Christmas 22_PQualListe PQual Noël 22Lijst Kerst PreKw 22
Christmas 22 Cl2Noel 22 Cl2Kerst 22 Kl2
List Chrismas Cl2Liste Noel Cl2Lijst Kerst Kl2
May1_PreQual23Mai1_PreQual23Mei1_PreKwal23
Rangschikking voor Kwalificatie EC22 (Continental 2022 in Frankrijk)

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 -> 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zullen de 8 beste resultaten samengeteld worden om de 20 deelnemers aan het kwalificatie-weekend te selecteren. .

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

DEND= De Dender trial (09/2021)

TERN = Ternat trial (10/2021)

ALLH = Allerheiligen Trial (11/2021)

HERF= Herfst Trial (11/2021)

BLC(1-2)= BLC 21 Trial (10/2021)

BOV= Bovy trial (01/2022)

BOEN= De Boender trial (01/2022)

BLC(3-4)= BLC 22 trial (03/2022) (cancelled)

...

TotPnt = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn de resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn de resultaten voor de dag 2 van de Trial.

TotPnt8 = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 8 beste resultaten.

Klasse 3

Aantal wedstrijddagen= 12

Rank 1 tot Rank 19 worden geselecteerd voor het kwalificatie weekend continental 2022.

Daar Eliane Verboven en Nathalie de Spa met 3 honden kwalificeerden en een maximum van 2 honden voor de finale vereist is kunnen na keuze door de handler Rank 10 en Rank 20 niet geselecteerd worden en werden Rank21 en Rank 22 (Nick Couwelier met Bet en Roger Franssen met Zohra) uitgenodigd om mee te dingen in het finale weekend.

Classement pour la pre Qualification CE 22 (Continental 2022 en France)

Les points de chaque jour de compétition sont recalculé en pourcent. Les points du vainqueur de la journée sont convertis en 100%. les points des autres conducteurs sont adaptés au pro rata du vainqueur.

Ex. Conducteur x est le vainqueur avec 75 points. 75 devient 100. Le numéro 2 a 60 points et obtient donc 60 : 75 = 0.8 -> 0.8 x 100 = 80.

Les 20 participants au weekend de qualification seront sélectés sur base des 8 meilleurs résultats qu'ils auront obtenus durant les journées de pré-qualification.

Légende

DEND= De Dender trial (09/2021)

TERN = Ternat trial (10/2021)

ALLH = Allerheiligen Trial (11/2021)

HERF= Herfst Trial (11/2021)

BLC(1-2)= BLC 21 Trial (10/2021)

BOV= Bovy trial (01/2022)

BOEN= De Boender trial (01/2022)

BLC(3-4)= BLC 22 trial (03/2022) (annulé)

...

TotPnt = Total des points de qualifications obtenus. Les points de qualification sont les résultats recalculés sur la base 100 comme décrit ci dessus.

La première rangée reprend les points de la première journée. La deuxième rangée est réservée aux points de la seconde journée.

TotPnt8 = Total des 8 meilleurs résultats obtenu par conducteur.

Classe 3

Nombre jours de compétition=12

Les Rangs 1 à 20 sont sélectés pour le weekend de qualification.

Etant donné que Eliane Verboven et Nathalie de Spa se sont qualifiées avec 3 chiens et qu'un maximum de 2 chiens est requis pour la finale, les Rang 10 et Rang 19 ne peuvent pas être sélectionnés par les conducteurs concernés. Les Rang 21 et 22 (Nick Couwelier avec Bet et Roger Franssen avec Zohra) ont été invités à participer au week-end final.

Results for the pre-qualification EC22 (Continental 2022 in France)

The points of a competition day are converted to a percentage. This means that the points of the winner of the day are converted to 100. The results of the other participants are calculated in pro rata of the score of the winner.

ex. Person X won the trial with 75 points. These 75 points become 100 qualification points. Number 2 of the day has got 60 points. This becomes 60/75*100= 80 qualification points.

The 20 participants selected to the qualification weekend are those with the highest sum of 8 best scores in the pre-qualification competition days.

Legend

The following abbreviations are used in the table below:

DEND= De Dender trial (09/2021)

TERN = Ternat trial (10/2021)

ALLH = Allerheiligen Trial (11/2021)

HERF= Herfst Trial (11/2021)

BLC(1-2)= BLC 21 Trial (10/2021)

BOV= Bovy trial (01/2022) (canceled on 6 Jan 2021)

BOEN= De Boender trial (01/2022)

BLC(3-4)= BLC 22 trial (03/2022) (cancelled)

...

TotPnt = Total of the qualification points. The qualification points are the points of the day recalculated on the base 100%.

All the points are percentage points as explained in the previous paragraphs.The first row presents the results of the first day of a trial, the second row the second day.

TotPnt8 = Total of the qualification points for an handler based on his 8 best results.

Class 3

Number of competition days=12

Rank 1 to 20 will go to the EC22 qualification weekend.

Since Eliane Verboven and Nathalie de Spa qualified with 3 dogs and a maximum of 2 dogs is required for the final, Rank10 and Rank 19 cannot be selected after choice by the handler and Rank21 and Rank 22 (Nick Couwelier with Bet and Roger Franssen with Zohra) were invited to compete in the final weekend.